vnmoplaxquo

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت  در شرایطی که هزینه‌های درمانی و دیه افزایش چشمگیری داشته‌است، جبران خسارات وارد شده‌ به افراد، دیگر مانند قبل راحت نیست. به ویژه اگر شخص فوت کند و از همه بدتر اینکه اصلاَ به آن پروژه ارتباطی نداشته باشد. برای مثال، شما در حال ساخت ساختمانی هستید که …

توضیحات بیشتر »